Porota 19. ročníka

POROTA:

Predseda Veľkej poroty - Gabriel Csollár

VÝTVARNÉ UMENIE
predseda:
Juraj Čutek
členovia:
Kristína Schreiberová
Ferdinand Chrenka
Vít Bojňanský
Alexej Vojtášek

HUDBA
predseda:
Marián Turner
členovia:
Slavomír Jakubek
Magdaléna Rovňáková
Anton Popovič

DIVADLO A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE
predseda:
Václav Mika
členovia:
Milka Zimková
Jozef Vajda
Marián Chudovský
Martin Ciel

ŠPORT
predseda:
Marián Zima
členovia:
Marcel Merčiak
Danka Barteková
Richard Lintner
János Gaál
Ján Hudok

MEDICÍNA A VEDA
predseda:
Silvia Pastoreková
členovia:
Jozef Masarik
Daniela Ostatníková
František Simančík
Ján Breza

PUBLICISTIKA A LITERATÚRA
predseda:
Kamil Peteraj
členovia:
Jozef Heriban
Boris Filan
Jaroslav Rezník
Vincent Štofaník

HOSPODÁRSTVO
predseda:
Štefan Rosina
členovia:
Rudolf Sivák
Martin Sůra
Peter Bielik
Miroslav Vajs
Vladimír Šrámek

FILANTROPIA
predseda:
Mirjana Hron Sikimič
členovia:
Soňa Lexmannová
Peter Húska
Marta Gajdošíková
Martin Ilavský

ROCK POP JAZZ
predseda:
Július Kinček
členovia:
Juraj Čurný
Ľuboš Zeman
Laco Lučenič
Marián Greksa
Miroslav Žbirka

Online nominácia