POROTA 20. ročník Krištáľové krídlo

POROTA:

Predseda Veľkej poroty
Ing. Gabriel Csollár

VÝTVARNÉ UMENIE
Mgr. art. Kristína  Schreiberová
akad.mal. Ivan Pavle
akad. soch. Vít Bojňanský
akad. soch. Juraj Čutek
akad. mal. Alexej Vojťášek

HUDBA
Mgr. art. Marián Turner
Mgr. art. Slavomír Jakubek
Magdaléna Rovňáková
Anton Popovič
Štefan Kocán

DIVADLO A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE
Ing. Václav Mika
Zuzana Šebová
Jozef Vajda
Mgr. art. Marián Chudovský , PhD
Silvester Lavrík

ŠPORT
Mgr. Marián Zima
Marcel Merčiak
Danka Barteková
Richard Lintner
János Gaál
Ján Hudok

MEDICÍNA A VEDA
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Dr.  Ing. František Simančík
Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
MUDr. Valerián Potičný

PUBLICISTIKA A LITERATÚRA
Jozef Heriban
Boris Filan
Mgr. Vincent Štofaník
PhDr. Jaroslav Rezník
Nancy Závodská
Kamil Peteraj

HOSPODÁRSTVO
Dr.h.c.prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Ing. Martin Sůra
Dr.h.c.prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD.
Ing. Miroslav Vajs
Ing. Vladimír Šrámek
Mgr. Elena Kráľovenská

FILANTROPIA
Ing. Mirjana Hron Sikimič
Soňa Lexmanová
Mgr. Peter Húska
Mgr. Marta Gajdošíková
Mgr. Igor Čekirda

ROCK POP JAZZ
Juraj Čurný
Ľuboš Zeman
Nikita Slovák
Mgr. art. Július Kinček
Slavo Solovic

Fotografie zo zasadnutia jednotlivých porôt:

Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.

Online nominácia