Recent Posts by kridlo

Rozdelenie finančných prostriedkov od Nadácie Pomôže celé Slovensko

Detský domov Studienka CSS Nadácia Pomôže celé Slovensko poskytla finančnú pomoc v hodnote 15 000 EUR pre detský domov STUDIENKA CSS na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu „Ako nám dať krídla“. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici Nadácia Pomôže celé Slovensko prispela sumou 2 000 EUR Domovu sociálnych…
Viac informácii

Recent Comments by kridlo

    No comments by kridlo yet.

Online nominácia