4. ročník

Vyúčtovanie zbierky:

Vyúčtovanie zbierky číslo SVS-OVS3-2014/021149 z 24. júla 2014

 Prehľad vykonávania zbierky:

 • zbierka sa vykonávala od 1. augusta 2014 do 31. decembra 2014 nasledovne:
  1. Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek. Hrubý výnos do pokladničiek dňa 7.9.2014 predstavuje čiastku 3.891,50€.
  2. Predajom lístkov na benefičný koncert Krištáľovej rallye 2014 v športovej hale v Dunajskej Strede dňa 7.9.2014. Hrubý výnos z predaja lístkov na benefičný koncert v sieti Ticketportal predstavuje čiastku 1 022,72€.
  3. Zasielaním darcovských SMS hrubý výnos zbierky zo zaslaných SMS predstavuje čiastku 1 802,88€.

august 2014 0€

september 2014    0€

október 2014           1,92€

november 2014      11,52€

december 2014      549,12€

január 2015              0€

február 2015            0€

marec 2015              743,04€

apríl 2015                  497,28€

 1. Hrubý výnos zo stacionárnej pokladničky predstavuje čiastku 857,00€. Táto suma sa nachádzala v pokladni Nadácie na Drobného 27, Bratislava.
 2. Hrubý výnos z vkladov na účet predstavuje čiastku 19 905,00€ + úrok 3,64€.

Jedná sa o nasledovné vklady:

-             Ing. Ivan Bzdúšek 100€

-             COOP Jednota Senica 500€

-             Ing. Jozef Horváth Ramas 500€

-             COOP Jednota Dunajská Streda 1000€

-             Slovakia Ring 1000€

-             Michal Báleš 200€

-             JUDr. Dalibor Kyselica 200€

-             Nadácia For Provisou 500€

-             Pavol Šalík 30€

-             Dagmar Podmaková 50€

-             Mestská časť Bratislava Staré mesto 5000€

-             Denisa Darášová 15€

-             Dušan Horváth 10€

-             Southerm s.r.o. 200€

-             Achilleas Sdoukos 600€

-             Hewlett – Packard Slovakia, s.r.o. 10000€

Výťažok zbierky od 1. augusta 201 do 31. decembra 2014 s pripočítaním SMS za marec 2015 a apríl 2015 predstavuje čiastku 27 482,74€.

 1. Výťažok sme rozdelili nasledovne ( celkovo 18 000€):

 Návrat, o. z. 2 600€ - na realizáciu projektu „Adoptujte si ....rodinu....program“.

 Timea Husvethová 2 700€ - na úhradu nevyhnutných nákladov na zlepšenie sociálnych podmienok alebo zdravotných výdavkov (Vysoká forma autizmu a nevyhovujúce sociálne podmienky. Timeu vychováva len matka.).

 Lukács Balázs 2 700€ - na úhradu nevyhnutných nákladov na zlepšenie sociálnych podmienok alebo zdravotných výdavkov a zlepšenie zdravotného stavu Lukácsa Balázsa. Je po autonehode v dlhodobej kóme.

 Nadácia TA3 5 000€ - na úhradu liečby ľudí postihnutých Detskou mozgovou obrnou v Piešťanskom zdravotnom zariadení Adeli.

 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 5 000€ - na realizáciu projektu „Dajme šancu ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám integrovať sa“.

 1. Náklady sme pokryli nasledovne:

Náklady na výrobu dokumentárnych filmov o rôznych chorobách a postihnutiach 9 600€ (filmy boli 7x odvysielané na TA3. Po ich odvysielaní sme filmy bezodplatne poskytli pre o. z. Návrat za účelom ich zviditeľňovania a školení.).

Náklady na grafické práce 1 416€

SOZA 39,60€

Zabezpečenie policajného sprievodu 300€

Náklady spojené so zamestnancami 599,54€

Ďalšie režijné náklady hradila spoločnosť Krištáľové krídlo s.r.o..

V Bratislave, dňa 10.6.2015

 

Nadácia Krištáľové krídlo zorganizovala už štvrtý ročník benefičného podujatia, ktoré sa uskutočnilo 7. septembra 2014. Trasa Krištáľovej rallye sa začala v Bratislave, viedla cez Rusovce, Dobrohošť, Orechovú Potôň a skončila sa charitatívnym koncertom v Dunajskej Strede.

Cincopa WordPress plugin

Krištáľová rallye je jazda historických vozidiel s posádkou osobností Krištáľového krídla, mediálne známych osobností a detí, ktorým nadácia pomáha. Členmi posádky historických vozidiel boli okrem organizátorky podujatia Márie Vaškovičovej a predsedníčky nadácie Danky Bartekovej aj Maroš Kramár, Ján Greššo, Jozef Vajda, Roman Bomboš, Juraj Lelkeš, Petra Azácis, Natália Fonód – Babincová, či Jozef Golonka. O dobrú atmosféru počas rallye sa starala skupina Funny Fellows.

Na koncerte v športovej hale v Dunajskej Strede o 20.00 vystúpili Sisa Lelkes-Sklovska, Martin Madej, skupina HEX, Laci Strike, Krisztina Szeredy, Tünde Kevická, Jimmy Vadkerti a ďalší. Koncertom sprevádzal Ivan „Tuli“ Vojtek a Karin Haydu. Záznam z celého benefičného podujatia a večerného koncertu odvysiela televízia TA3 v pondelok 15.9. o 20.00.

Výťažok zbierky bude rozdelený do 31.12.2014. Nakoľko zbierka trvá až do konca roka, ďalšie vyzbierané finančné prostriedky budú rozdelené až po tomto termíne. Finančné prostriedky bude po predložení žiadostí o grant rozdeľovať Správna rada Nadácie Krištáľové krídlo, ktorej predsedníčkou je strelkyňa Danka Barteková.

 

 

Ďakujeme!

Hlavným cieľom finančnej pomoci v tomto ročníku sú nasledujúce združenia:

 • Občianske združenie Návrat, ktoré sa stará o opustené deti. Prispejeme im na financovanie programu pripútania, sociálneho, psychologického a pedagogického poradenstva, špeciálnych terapií, či víkendových pobytov pre náhradné rodiny, ktoré sú ochotné tieto deti prijať a poskytnúť im náhradné rodičovstvo.
 • Občianske združenie SPOSA v Dunajskej Strede. Finančný dar zo zbierky poslúži na vytvorenie podpornej a ochrannej komunity schopnej prijať ľudí žijúcich s autizmom, prípadne s inými postihnutiami.
 • Podpora pre dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní doučovať talentované deti, ktorých rodičia nedokážu svojim deťom zabezpečiť vzdelanie z dôvodov negramotnosti a zlých sociálnych pomerov.
 • Financovanie liečby ľudí postihnutých detskou obrnou, ktorí sa napriek hendikepu snažia zaradiť do aktívneho pracovného života a navyše sa snažia pomáhať ďalším s podobnou chorobou. Ich životným krédom je, že sa netreba ľutovať, ale snažiť sa žiť normálny život.
 • Chceme pomôcť aj dvom vybraným rodinám z Dunajskej Stredy, ktoré sa ocitli vo veľkej sociálnej núdzi a opustenosti, pritom vychovávajú nevyliečiteľne choré deti.

 

Okrem finančných darov rozdelíme občianskym združeniam aj nové počítače od spoločnosti Lenovo Marsann.

Online nominácia