Veľká porota Krištáľového krídla rozhodla o finálových nomináciách na Krištáľové krídlo za rok 2017.

Online nominácia