• PR Manager
  • Správkyňa Nadácie Krištáľové krídlo
  • katarina@kristalovekridlo.sk

Online nominácia