• Umelecká fotografka
  • Členka správnej rady Nadácie Krištáľové krídlo
  • Členka poroty Krištáľového krídla v kategórii Výtvarné umenie

Online nominácia