• Konateľka
  • Predsedníčka správnej rady Nadácie Krištáľové krídlo
  • maria@kristalovekridlo.sk
  • Online nominácia