členka správnej rady Nadácie Krištáľové krídlo

Online nominácia