2020 | Filantropia

Je národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením. Dlhodobo sa venuje dobrovoľníctvu a bojuje za práva znevýhodnených športovcov. Svojou prácou denne pomáha ľudom s intelektuálnym znevýhodnením nájsť zmysel svojho života a uplatnenie v spoločnosti. V roku 2020 predstavila iniciatívu “Deklarácia inklúzie”, ktorou ľudia vyjadrujú podporu športovcom s intelektuálnym znevýhodnením, ktorí zdvorilo, ale nástojčivo bojujú za svoje práva v športe. Deklarácia inklúzie predstavuje verejnosti športovcov s intelektuálnym znevýhodnením ako mladých, talentovaných a zdravých športovcov, ktorí úspešne reprezentujú Slovensko.