2013 | Hospodárstvo

V roku 2013 výrazne zaslúžil o podpísanie iniciatívy na podporu ekonomiky Slovenska prostredníctvom podpory predaja slovenských výrobkov. Ako prezident zväzu obchodu a cestovného ruchu ovplyvnil súčasný stav, vývoj a dopad legislatívy týkajúcej sa regulácie obchodných vzťahov v krajinách strednej a východnej Európy.