2015 | Mimoriadna cena

Zriadila Národný register osôb s vrodeným krvácavým ochorením v SR. Založila najvyššie pracovisko na liečbu týchto ochorení – Národné hemofilické centrum, ktoré získalo certifikát „Európskeho hemofilického centra komplexnej starostlivosti“. Zastupuje Slovenskú republiku vo významných inštitúciách v zahraničí., Je účastníčka v mnohých  medzinárodných výskumných projektoch v oblasti hemofílie a zriedkavých krvácavých ochorení. Je autorkou a spoluautorkou množstva publikácií, viacerých knižných kapitol a učebníc.