Ocenení

Zuzana Kronerová - divadlo a audiovizuálne umenie
Dr.  Ing. František Simančik - medicína a veda
Miloš Luknár - publicistika a literatúra
mim. prof. Blanka Juhaňáková, ArtD. - hudba
Ing. Michal Ľach - hospodárstvo
Marián Vajda - šport
Doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. - výtvarné umenie
Ing. arch. Peter Bouda a Ing. arch. Ivan Masár - architektúra
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - filantropia
Ing. Andrej Kiska - filantropia
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc. - mimoriadna cena

Online nominácia