Nadácia Krištáľové krídlo, predtým Nadácia Pomôže celé Slovensko, bola založená spoločnosťou Krištáľové krídlo, s.r.o. s cieľom pomáhať rodinám, občianskym združeniam, zdravotníckym zariadeniam, a deťom, ktoré sú mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnuté. Pomáhame deťom, ktoré sa narodia so závažnými poškodeniami zdravia a vieme im pomôcť, deťom s metabolickými poruchami a občianskym združeniam, ktoré sa starajú o jednotlivcov postihnutým autizmom, Downovým syndrómom, metabolickými poškodeniami mozgu a iným s poškodením zdravia.

Nadácia reagovala medzi prvými na povodne v roku 2010 a zorganizovala prvý benefičný koncert Pomôže celé Slovensko. V rokoch 2012 a 2013 nadácia prispela občianskym združeniam, ktoré sa starajú o ľudí postihnutých Downovým syndrómom a autizmom. V roku 2014 bola slávnostne otvorená nová intermediárna jednotka v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, ktorá slúži detským pacientom so závažnými poškodeniami pečene. V júli 2014 bola v Malackách otvorená rehabilitačná miestnosť Snoezelen, ktorá pomáha deťom i dospelým s rôznymi poruchami.

V januári 2016 sa nám z prostriedkov Nadácie Krištáľové krídlo podarilo vydať úžasnú populárno-vedeckú knihu Máme dieťa s autizmom, určenej najmä príbuzným pacientov s touto diagnózou, ktorí musia čeliť mnohým výzvam každodenného života s dieťaťom či dospelým s autizmom.
Nadácia Krištáľové krídlo neustále pripravuje nové projekty a charitatívne akcie, ktorými sa snaží finančne pomôcť a podporiť rôzne skupiny detí, či dospelých s ich neľahkým osudom. Pravidelne finančne pomáhame rodinám, ktoré sa starajú o deti so závažnými poškodeniami zdravia.
Projekty ako Máme dieťa s autizmom, Rallye Krištáľové krídlo či Charity Golf cup si môžete pozrieť v sekcii Aktivity Nadácie Krištáľové krídlo.

Naše aktivity môžete podporiť dobrovoľným finančným darom priamo na účet Nadácie Krištáľové krídlo.

IBAN: SK12 0200 0000 0029 6279 5958

Správna rada nadácie

Ing. Mária Vaškovičová


predsedníčka správnej rady

Ing. Katarína Srkala


správkyňa nadácie

Danka Barteková


členka správnej rady

Michaela Fedorová


členka správnej rady

Kristína Schreiberová


členka správnej rady