Darujte nám 2% z daní.

Naše údaje (prijímateľ):

organizácia: Nadácia Krištáľové krídlo
právna forma: nadácia
sídlo: Strmý vŕšok 129, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42256224
číslo účtu: IBAN: SK12 0200 0000 0029 6279 5958  SWIFT: SUBASKBX
bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava-centrum.sk
zastúpená: Ing. Katarína Srkala, správca nadácie

KK NADACIA_redizajn loga_FINAL_2016_farba

Správna rada nadácie

Ing. Mária Vaškovičová


predsedníčka správnej rady

Ing. Katarína Srkala


správkyňa nadácie

Danka Barteková


členka správnej rady

Michaela Fedorová


členka správnej rady

Kristína Schreiberová


členka správnej rady

O nadácii Krištáľové krídlo

Nadácia Krištáľové krídlo, predtým Nadácia Pomôže celé Slovensko, bola založená spoločnosťou Krištáľové krídlo, s.r.o. s cieľom pomáhať rodinám, občianskym združeniam, zdravotníckym zariadeniam, a deťom, ktoré sú mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnuté. Nadácia reagovala medzi prvými na povodne v roku 2010 a zorganizovala prvý benefičný koncert Pomôže celé Slovensko. Výsledok zbierky v čiastke cca 400 tisíc eur bol v plnom rozsahu prerozdelený ľuďom, ktorí v dôsledku povodní prišli o strechu nad hlavou. V rokoch 2012 a 2013 nadácia prispela sumou 67 000 eur občianskym združeniam, ktoré sa starajú o ľudí postihnutých Downovým syndrómom a autizmom. V marci 2014 bola slávnostne otvorená nová intermediárna jednotka v hodnote 120 000 eur v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, ktorá slúži detským pacientom so závažnými poškodeniami pečene. V júli 2014 bola v Malackách otvorená rehabilitačná miestnosť Snoezelen v hodnote 9 000 eur z príspevkov Nadácie Krištáľové krídlo, ktorá pomáha deťom i dospelým s rôznymi poruchami. Špeciálne prostredie stimuluje zmysly a rozvíja osobnosť človeka po všetkých stránkach. Snoezelen terapia je inovatívnou metódou pri práci s ľuďmi s postihnutím, ktorá zvyšuje ich kvalitu života a otvára im nové možnosti rozvoja.

Pomáhame deťom, ktoré sa narodia so závažnými poškodeniami zdravia a vieme im pomôcť, deťom s metabolickými poruchami a občianskym združeniam, ktoré sa starajú o jednotlivcov postihnutým autizmom, Downovým syndrómom a metabolickými poškodeniami mozgu.

V januári 2016 sa nám z prostriedkov Nadácie Krištáľové krídlo podarilo vydať úžasnú populárno-vedeckú knihu o autizme, určenej najmä príbuzným pacientov s touto diagnózou, ktorí musia čeliť mnohým výzvam každodenného života s dieťaťom či dospelým s autizmom.

Máme dieťa s autizmom

Mária Vaškovičová, zakladateľka Nadácie Krištáľové krídlo si myslí, že jednou z príčin, prečo majú deti s postihnutím problémy s plnším a aktívnejším zapojením sa do sociálneho života, sú predsudky spoločnosti. „Tieto predsudky majú často hlboké historické, ale aj mentálne korene, pričom veľká časť tohto postoja pramení z necitlivosti a nevedomosti, najmä však zo slabej empatie voči postihnutým a ich trpiacemu okoliu. Viaceré ľudsky ťažké až takmer nezvládnuteľné príbehy nás nútia zamyslieť sa nad tým, či nie je našou povinnosťou a ľudskou cťou  pomôcť tam, kde zlyháva štát, zákony, predpisy, no najmä primárny ľudský cit – cit solidarity a spoluúčasti. Moje snaženie padlo na úrodnú pôdu a na Krištáľovej rallye sa pravidelne zúčastňujú desiatky najznámejších a  najpopulárnejších slovenských a českých umelcov, samozrejme bez nároku na honorár. Sú medzi nimi známi herci, moderátori, speváci, športovci – a môžem s radosťou povedať, že všetci prejavujú hlbokú ľudskosť a cit. Aj preto som sa rozhodla pokračovať v ďalších ročníkoch. Verím, že aj s Vašou podporou sa pričiníme o šťastný život a zdravie detí.“

Rallye Krištáľové krídlo