Darujte nám 2% z daní.

Naše údaje (prijímateľ):

organizácia: Nadácia Krištáľové krídlo
právna forma: nadácia
sídlo: Strmý vŕšok 129, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 42256224
DIČ: 2023355653
číslo účtu: IBAN: SK12 0200 0000 0029 6279 5958  SWIFT: SUBASKBX
bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava-centrum.sk
zastúpená: Ing. Katarína Srkala, správca nadácie

Správna rada nadácie

Ing. Mária Vaškovičová


predsedníčka správnej rady

Ing. Katarína Srkala


správkyňa nadácie

Danka Barteková


členka správnej rady

Michaela Fedorová


členka správnej rady

Kristína Schreiberová


členka správnej rady

O nadácii Krištáľové krídlo

Nadácia Krištáľové krídlo, predtým Nadácia Pomôže celé Slovensko, bola založená spoločnosťou Krištáľové krídlo, s.r.o. s cieľom pomáhať rodinám, občianskym združeniam, zdravotníckym zariadeniam, a deťom, ktoré sú mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnuté. Nadácia reagovala medzi prvými na povodne v roku 2010 a zorganizovala prvý benefičný koncert Pomôže celé Slovensko. Výsledok zbierky v čiastke cca 400 tisíc eur bol v plnom rozsahu prerozdelený ľuďom, ktorí v dôsledku povodní prišli o strechu nad hlavou. V rokoch 2012 a 2013 nadácia prispela sumou 67 000 eur občianskym združeniam, ktoré sa starajú o ľudí postihnutých Downovým syndrómom a autizmom. V marci 2014 bola slávnostne otvorená nová intermediárna jednotka v hodnote 120 000 eur v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave, ktorá slúži detským pacientom so závažnými poškodeniami pečene. V júli 2014 bola v Malackách otvorená rehabilitačná miestnosť Snoezelen v hodnote 9 000 eur z príspevkov Nadácie Krištáľové krídlo, ktorá pomáha deťom i dospelým s rôznymi poruchami. Špeciálne prostredie stimuluje zmysly a rozvíja osobnosť človeka po všetkých stránkach. Snoezelen terapia je inovatívnou metódou pri práci s ľuďmi s postihnutím, ktorá zvyšuje ich kvalitu života a otvára im nové možnosti rozvoja.

Pomáhame deťom, ktoré sa narodia so závažnými poškodeniami zdravia a vieme im pomôcť, deťom s metabolickými poruchami a občianskym združeniam, ktoré sa starajú o jednotlivcov postihnutým autizmom, Downovým syndrómom a metabolickými poškodeniami mozgu.

V januári 2016 sa nám z prostriedkov Nadácie Krištáľové krídlo podarilo vydať úžasnú populárno-vedeckú knihu o autizme, určenej najmä príbuzným pacientov s touto diagnózou, ktorí musia čeliť mnohým výzvam každodenného života s dieťaťom či dospelým s autizmom.

Máme dieťa s autizmom

Mária Vaškovičová, zakladateľka Nadácie Krištáľové krídlo si myslí, že jednou z príčin, prečo majú deti s postihnutím problémy s plnším a aktívnejším zapojením sa do sociálneho života, sú predsudky spoločnosti. „Tieto predsudky majú často hlboké historické, ale aj mentálne korene, pričom veľká časť tohto postoja pramení z necitlivosti a nevedomosti, najmä však zo slabej empatie voči postihnutým a ich trpiacemu okoliu. Viaceré ľudsky ťažké až takmer nezvládnuteľné príbehy nás nútia zamyslieť sa nad tým, či nie je našou povinnosťou a ľudskou cťou  pomôcť tam, kde zlyháva štát, zákony, predpisy, no najmä primárny ľudský cit – cit solidarity a spoluúčasti. Moje snaženie padlo na úrodnú pôdu a na Krištáľovej rallye sa pravidelne zúčastňujú desiatky najznámejších a  najpopulárnejších slovenských a českých umelcov, samozrejme bez nároku na honorár. Sú medzi nimi známi herci, moderátori, speváci, športovci – a môžem s radosťou povedať, že všetci prejavujú hlbokú ľudskosť a cit. Aj preto som sa rozhodla pokračovať v ďalších ročníkoch. Verím, že aj s Vašou podporou sa pričiníme o šťastný život a zdravie detí.“

Rallye Krištáľové krídlo