V januári 2016 sa nám z prostriedkov Nadácie Krištáľové krídlo podarilo vydať úžasnú populárno-vedeckú knihu o autizme, určenej najmä príbuzným pacientov s touto diagnózou, ktorí musia čeliť mnohým výzvam každodenného života s dieťaťom či dospelým s autizmom.

Táto vzácna informatívna kniha, ktorá objasňuje definíciu autizmu a doteraz známe príčiny autizmu, poskytuje informácie o identifikácii a diagnostiku autizmu i s jeho odlíšením od iných blízkych ochorení, diskutujúca aj o možnostiach liečby a najmä o spôsobe ďalšieho vývinu jedinca s touto chorobou, ako i mapujúca prístup v rodine s pacientom s autizmom a organizáciu celého náročného života pomôže všetkým, ktorí tieto informácie potrebujú.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili k realizácii tohto projektu!
Knihu čoskoro pokrstíme a sprístupníme pre verejnosť. Rodiny, ktorých sa tento problém priamo dotýka, získajú túto knihu od nás ako dar.

Záujemcov prosíme o zaslanie emailu s adresou na kridlo@kristalovekridlo.sk.

Sledujte nás na facebooku.