Odoslaním vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania a ochrany súkromia.
Zároveň vyhlasujem, že navrhovaná osobnosť na nomináciu je oboznámená s týmto návrhom.


Online nominácia