Odoslaním vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania a ochrany súkromia.
Zároveň prehlasujem, že navrhovaná osobnosť na nomináciu je oboznámená s týmto návrhom.


Darujte 2% z daní