3. ročník: Rallye Krištáľové krídlo
18. apríla 2013
Štatút
2. októbra 2014