Krištáľové krídlo pozná laureátov 24. ročníka

Krištáľové krídlo ocení významné osobnosti Slovenska za rok 2020 už 20. júna
20. januára 2021
Štatút 2021
13. septembra 2021