Ocenení
18. februára 2015
Porota
18. februára 2015