Porota Krištáľového krídla zasadla, poznáme nominácie!
17. novembra 2020
Krištáľové krídlo ocení významné osobnosti Slovenska za rok 2020 už 20. júna
20. januára 2021