Poznáme nominácie za rok 2021
28. decembra 2021
Krištáľové krídlo ocení významné osobnosti Slovenska už 20. marca
16. marca 2022