Odborné poroty 19. ročníka už vybrali nominácie

Zašlite návrhy na nomináciu do konca októbra!
28. októbra 2015
Fotografie poroty v kategórii Hospodárstvo
20. novembra 2015