Návrhy nominácií môžete zasielať do 31. októbra!
19. augusta 2015
Prvé stretnutie poroty 19. ročníka
8. októbra 2015