24. ročník Krištáľového krídla pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky

Štatút 2020
8. júla 2020
Danka Barteková novou riaditeľkou Krištáľového krídla
9. septembra 2020