Danka Barteková novou riaditeľkou Krištáľového krídla

24. ročník Krištáľového krídla pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky
17. júla 2020
Krištáľové krídlo otvára nominačnú kampaň, hľadá najväčšie osobnosti Slovenska
11. septembra 2020