Krištáľové krídlo pokrstilo knihu a odhalilo novú sošku ceny