Krištáľové krídlo pokrstilo knihu a odhalilo novú sošku ceny

September v znamení štartu nominačnej kampane Krištáľového krídla
2. septembra 2019
Porota 2019
16. septembra 2019