Krištáľové krídlo pokrstilo knihu a odhalilo novú sošku ceny

24. ročník