September v znamení štartu nominačnej kampane Krištáľového krídla

Oznámenie o zmene sídla
20. mája 2019
Krištáľové krídlo pokrstilo knihu a odhalilo novú sošku ceny
16. septembra 2019