2012 | Mimoriadna cena

Historik umenia Peter Kresánek vydal výnimočnú publikáciu. Slovensko – ilustrovaná encyklopédia pamiatok na takmer tisíc stranách obsahuje 1109 hesiel, skoro 6000 originálnych fotografi í s podrobnými popismi, 110 trojdimenzionálnych ilustrácií vybraných slovenských hradov, kaštieľov, kláštorov, chrámov, múzeí ľudovej architektúrya 28 priestorových obrázkov historických miest. Nikdy doteraz nevložil jeden človek toľko peňazí, energie a vlastného života do jednej knihy, navyše s fantastickým výsledkom. Kniha bez ktorej sa nemôže zaobísť nikto, kto sa hlási ku kultúrnemu dedičstvu Slovenska.