2019 | Medicína a veda

Robert Hatala založil práve pred 25 rokmi prvé špecializované pracovisko na Slovensku a jedno z prvých v strednej Európe. Slovo arytmia môže znieť pre laika záhadne, je však príčinou drvivej väčšiny náhlych úmrtí, cievnych mozgových príhod a súčasťou ďalších srdcových ochorení. Na rozdiel od väčšiny iných problémov  v kardiológii, ktoré sú len liečiteľné, mnohé arytmie sú vyliečiteľné. Prof. Hatala s kolektívom prinavrátil viac ako 6 000 pacientom – dospelým i deťom – odstránením arytmie kompletné zdravie. Je vyslancom Slovenska na všetkých kontinentoch s výnimkou Antarktídy. Jeho strhujúce a vysoko odborné prednášky počúvali tisícky lekárov. Vychoval viacerých renomovaných arytmológov, a to v celom svete. Ako polyglot reprezentuje našu krajinu na vysokej odbornej, ľudskej a intelektuálnej úrovni.