2021 | Medicína a veda

Je špičkovým odborníkom v oblasti chirurgie, dlhoročným hlavným odborníkom MZ SR pre úrazovú chirurgiu. Viac ako dve dekády ako prednosta vedie Kliniku úrazovej chirurgie LF SZU a UNB Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave a v súčasnosti ako rektor Slovenskú zdravotnícku univerzitu. Počas svojho pôsobenia úspešne operoval tisícky pacientov vrátane najvyšších ústavných činiteľov a spoločensky významných osobností. Je autorom vyše stovky vedeckých publikácií, početné z nich sú zverejnené v zahraničných periodikách európskeho a svetového významu. V roku 2021, s ročným posunom spôsobeným pandémiou, uviedol do života záverečný piaty diel veľkolepého projektu profesora Jaroslava Simana Princípy chirurgie, ktorého relevantnú časť tvoria cenné kapitoly o úrazovej chirurgii. Za svoje vysoko odborné pôsobenie je nositeľom viacerých ocenení.