2023 | Medicína a veda

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM – Popredná osobnosť slovenskej medicíny v oblasti endokrinológie a osteológie. Je hlavným odborníkom MZ SR pre odbor endokrinológia a mienkotvornou osobnosťou pri koncepcii endokrinológie, osteológie a vnútorného lekárstva na Slovensku. Angažuje sa pri zavádzaní nových najmodernejších modalít diagnostiky a liečby interných chorôb.