2017 | Medicína a veda

Vedie Expertízne konzultačné centrum bioptickej diagnostiky lymfoidných nádorových ochorení a ďalších zriedkavých ochorení v SR. Toto centrum je súčasťou Ústavu patológie JLF UK a UN v Martine. Ním vedené laboratórium ako prvé na svete v roku 2017 zaviedlo vyšetrovanie mutačného stavu génu z krvi pacientov s pľúcnou rakovinou pomocou najcitlivejšej diagnostickej metódy BEAMing.  Ako jediný slovenský patológ sa podieľal na vzniku medzinárodnej Encyklopédie patológie.

Podporte nás