2019 | Populárna hudba

Sima Martausová spája populárnu hudbu so spoločenskými témami. Svoj postoj k rodnému miestu svojich predkov, starých rodičov, vyjadrila v piesni Normálny život, odhodlanie ukázať odmietavý postoj voči chovaniu divožijúcich zvierat v cirkusoch napríklad v piesni Za život v hore. Jej piesne vždy obsahujú vlastné texty aj hudbu. Vďaka duchaplným textom otvára vzácne témy o pravých hodnotách života, o tolerancii medzi ľuďmi, o láske k blížnym, prírode a zvieratám. Originálnym spôsobom interpretácie oslovuje široké poslucháčske spektrum. Album Len tak sa stíšim obsahuje prevažne akustické piesne, ktoré sú zhudobnením jej prežívania, života, vzťahov, ale aj rozhovorov s Bohom.