2020 | Publicistika a literatúra

Je literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa prekladom prózy a poézie hlavne z anglickej a americkej literatúry. Ocenenie získal za historicky prvý preklad jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry „Stratený raj“ od Johna Miltona. Marián Andričík dokázal, že je majstrom prekladateľského triatlónu: má výbornú znalosť jazyka, imagináciu a zručnosť básnika a trpezlivosť tvorcu – remeselníka. Tento epos patrí k základnej výbave vyspelých kultúr. Prvýkrát vyšiel v slovenčine.

Podporte nás