Mária Vaškovičová uvedená do Siene slávy Fóra donorov

Nominovaní
27. februára 2015
Pripomíname si jednotlivé ročníky. Začíname prvým za rok 1997!
9. apríla 2015