Pripomíname si jednotlivé ročníky. Začíname prvým za rok 1997!

Mária Vaškovičová uvedená do Siene slávy Fóra donorov
27. februára 2015
Pozvánka
14. apríla 2015