Porota
18. februára 2015
Ocenení
23. februára 2015