Prvé stretnutie poroty 19. ročníka
8. októbra 2015
Štatút
28. októbra 2015