Sny premenené na hodnoty
19. februára 2018
Porota 2018
14. septembra 2018