Nominovaní na cenu Krištáľové krídlo za rok 2019
18. novembra 2019
Štatút 2020
8. júla 2020