2014 | Medicína a veda

Ako hlavný editor a spoluautor pripravil encyklopedické dielo Princípy chirurgie III, ktoré sumarizuje chirurgické poznatky a skúsenosti s využitím najnovších výskumov a posúva hranicu nášho medicínskeho poznania na svetovú úroveň.