2016 | Medicína a veda

Popredný slovenský onkológ, klinik aj vedec. V roku 2016 publikoval 17 vedeckých prác, v ktorých rozvíja nové významné poznatky o cirkulujúcich nádorových bunkách, ktoré sú súčasťou procesu metastázovania a majú význam ako indikátory prognózy a odpovede na liečbu u onkologických pacientov. Prvý popísal nový podtyp cirkulujúcich nádorových buniek odolných voči chemoterapii. Poznatky získané výskumom priamo využíva aj v klinickej práci.