Andrej Kiska
14. apríla 2018
Vladimír Krčméry
14. apríla 2018