2020 | Mimoriadna cena

Vysokoškolský profesor PhDr. Karol Horák, CSc. je slovenský prozaik, literárny a divadelný vedec, pedagóg, no predovšetkým jeden z významných súčasných slovenských dramatikov – jeho hry uviedli slovenské i zahraničné divadlá (SND Bratislava, DAB Nitra, Divadlo SNP Martin ŠD Košice, DJZ, DAD, DJGT Zvolen, Divadlá v Miskovci v Ústí nad Labem atď.). V jeho odbornej činnosti je evidentná literárnovedná aktivita, dlhodobo sa venoval slovenskej literatúre v medzivojnovom i povojnovom období minulého storočia. Pre divadelnú tvorbu K. Horáka je charakteristická aplikácia postupov z alternatívneho divadla do kontextu profesionálneho divadla 80.-90. rokov, čo tvorí jeden z umeleckých prínosov autora pre národnú divadelnú kultúru. Svedčia o tom úspešné uvedenia jeho parabolických hier Medzivojnový muž (1984), Cesta (1988), Skaza futbalu v meste K (1991). Jednu líniu jeho tvorby reprezentujú hry o významných osobnostiach slovenského národného hnutia – 19. stor. Ľ. Štúr, J. Kráľ. J. Záborský, S. B. Hroboň, napr. Evanjelium podľa Jonáša /Záborského/, 1987, Nebo peklo Kocúrkovo, 1995, Apokalypsa podľa J. /Kráľa/, 1994 a pod. Pre okruh ďalších dramatických textov La Musica (2001), Arbitráž (2002), Spätné zrkadlo (2005), Prachy, žúr a večné svetlo (2007), Buridanov osol (2010) je charakteristické napätie medzi predstavou dramatickej postavy o svojom živote a protikladnou realitou. Karol Horák patrí medzi významných tvorcov pôvodnej slovenskej drámy, je autorom vyše dvadsiatky pôvodných auditívnych diel (Kurz jazyka, 1981, Ucho, 1985, Chronosov zub, 2001, Hrdzavý dážď, 2004, Pretrhnuté osídla, 2007, Muž zlatého srdca, 2011 a ďalšie). Podľa textov svojich diel vypracoval viacero scenárov televíznych filmov – Cukor (1984, réžia S. Párnický), Národný hriešnik (1995, réžia M. Kákoš), Nové pokúšanie Antona (1998, réžia R. Polák). Za svoju tvorbu získal K. Horák viacero ocenení, vydavateľských cien, prémií Slovenského literárneho fondu, prémie za rozhlasovú a televíznu tvorbu (v roku 2010 cena predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania, e Rad Ľudovíta Štúra II. triedy od prezidenta Slovenskej republiky za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR, tiež cenu SC AICT 2020 a ďalšie). V súčasnosti ešte stále aktívne i organizačne pracuje na Prešovskej univerzite s viac razy zdôrazňovaným zámerom – udržať na fakultách a vysokých školách tvorivého ducha, ktorý bol vždy vlastný mladej generácii budúcej inteligencie.