2022 | Mimoriadna cena

Ing. Štefan Mácsadi je reprezentant slovenských manažérov v oblasti obchodu a predstaviteľ najsilnejšieho domáceho maloobchodného reťazca COOP Jednota Slovensko. Veľká porota pri jeho návrhu na Mimoriadnu cenu skonštatovala: „Pán Mácsadi je výrazná vodcovská osobnosť, silný stratég, skvelý obchodník a zástanca moderného vnímania obchodu. Stal sa hnacou silou modernizácie predajní, ktorej cieľom je predovšetkým zvyšovať komfort pre nakupujúcich – ide napríklad o zavádzanie samoobslužných pokladní, digitalizáciu cenoviek, automatizovaný systém merania teplôt na predajni a ich reguláciu, či zavádzanie fotovoltaiky. V trende modernizácie sa mu darilo aj napriek nepriaznivému obdobiu pre maloobchod, ktoré bolo poznačené pandémiou a silným konkurenčným prostredím.“