2012 | Filantropia

Prostredníctvom divadelnej tvorby upozorňuje a pomáha riešiť sociálne problémy, ktoré sú prítomné v spoločnosti. Založila Divadlo z Pasáže, v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím, čím výrazne pomohla pri ich začleňovaní sa do spoločnosti. Spolu s kolegami vytvorili aj chránené bývanie pre svojich hercov, kde môžu plnohodnotne žiť. Je riaditeľkou Medzinárodného festivalu komunitného divadla a bola tiež ambasádorkou Európskeho roka boja proti chudobe.

WordPress PopUp Plugin