2019 | Filantropia

Eva Klikáčová sa vo svojej praxi venuje učiteľom, školám a žiakom už celých 36 rokov. Je odborníčkou na školskú legislatívu a spoluautorkou 18 vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania. Prednáša a spoluorganizuje celoslovenské konferencie s medzinárodnou účasťou v oblasti školstva. Je bojovníčkou za práva učiteľov na Slovensku. Zaslúžila sa o to, že anketu Zlatý Amos poznajú žiaci, učitelia, verejnosť, médiá nielen na Slovensku, ale aj v Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, dokonca aj v Amerike. Anketa oceňuje najobľúbenejších žiakov, učiteľov a školy. Dobrý vzťah učiteľa a žiaka, príjemná a tvorivá atmosféra – to je najdôležitejšie, čo vo veľkej miere prispieva k zdravému vývoju dieťaťa. Bez pani Evy Klikáčovej by anketa Zlatý Amos na Slovensku možno ani neexistovala.

24. ročník