2017 | Hospodárstvo

Úspešne vedie dve poisťovne na slovenskom trhu – KOOPERATIVA a Komunálna poisťovňa.  Obe patria do skupiny Vienna Insurance Group. Spolu poisťujú 45 % všetkých vozidiel na trhu. Vladimír Bakeš súčasne stojí aj na čele Slovenskej asociácie poisťovní.  V roku 2017 získal ocenenie Poisťovák roka a Čestné uznanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Podporte nás