2023 | Inovácie a startupy

Zakladatelia spoločnosti Better Stack, ktorá je jedným z najrýchlejšie rastúcich startupov v Strednej Európe s globálnym rozsahom. Better Stack pomáha vývojárom rýchlejšie vyvinúť kvalitnejší softvér vďaka tomu, že vytvorí nástroje pre sledovanie softvérovej infraštruktúry. Spája monitorovanie, logovanie, správu incidentu, stavové stránky a iné nástroje do jednej platformy.