2017 | Mimoriadna cena

Spevák a hudobný skladateľ. V roku 1964 založil skupinu Prúdy a prvý album z roku 1968 – Zvoňte zvonky – ovplyvnil vývoj na československej hudobnej scéne. Nasledovalo viac ako 50 rokov, počas ktorých Pavol Hammel vydal viac než 40 albumov prevažne s textami Borisa Filana a Kamila Peteraja. Je spoluautorom slovenského rockového muzikálu Cyrano z predmestia. Napísal hudbu k baletu Everest pre Slovenské národné divadlo a k detskému muzikálu Šľahačková princezná. Okrem aktívnej koncertnej činnosti vydáva nové albumy Z pekla šťastie a Best of Prúdy z roku 2017. Popri hudbe sa venuje výtvarnému umeniu – maľbe. Patrí medzi najvýraznejšie a najpodnetnejšie osobnosti slovenskej populárnej hudby a dá sa povedať, že svojim autorským a interpretačným umením ovplyvnil hudobné myslenie a cítenie celých generácií.