2021 | Výtvarné umenie

Sklársky dizajnér a vizuálny umelec, ktorý vo svojom diele spája úctu k remeslu aj experimentovanie, design sériových výrobkov a tvorbu unikátnych sklenených artefaktov. Absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a študijných pobytov vo Veľkej Británii, Francúzsku a Taliansku. Špecializuje sa na produktový dizajn pre popredných európskych výrobcov úžitkového skla a venuje sa experimentálnemu dizajnu a kurátorskej činnosti. Od roku 2010 pôsobí ako vedúci Ateliéru skla na VŠVU v Bratislave. Medzi jeho nespočetné umelecké diela a výstavy patrí aj sklenená časť aktuálnej sošky ocenenia Krištáľové krídlo. Ako prvý počin roku 2021 musíme spomenúť samostatnú výstavu v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne: Patrik Illo- Vy(za)mazávanie, ale aj účasť na výberovej výstave European Glass Context 2021 v Bornholm Art Museum v Dánsku. Patrik Illo pretavil svoj životný úspech aj do Národnej ceny za dizajn, v ktorej získal cenu pre osobnosť dizajnu v kategórii Etablovaný dizajnér.