2016 | Výtvarné umenie

Výtvarník. V roku 2016 zavŕšil jednu z významných tvorivých etáp, ktorá sa začala krátko po r. 2000. A to vydaním veľkolepej monografie, výstavou Konjunkcie / Časová zhoda, súborom katalógov s názvom Sklárske zošity, ktoré spolu s výstavou mapujú jeho tvorivé spolupráce s osobnosťami slovenského výtvarného umenia histórie aj súčasnosti.